Organizacje Kynologiczne i Kluby Rasy


Korea Kennel Federation
– jedyna koreańska organizacja kynologiczna będąca członkiem FCI [Fédération Cynologique Internationale], której rodowody uznawane są na całym świecie

Korean Kennel Club – koreański klub kynologiczny nienależący do żadnej znanej organizacji międzynarodowej = rodowody wydawane przez KKC nie są uznawane poza granicami Republiki Korei

Kluby rasy Korea Jindo Dog, które organizują wystawy specjalistyczne.

Organizacje związane z rasą Jindo nie są w żaden sposób autoryzowane, mogą się swobodnie otwierać i zamykać, mogą być aktywne lub wcale oraz mogą pojawić się nagle. 

Poniżej znajduje się lista organizacji, które są obecnie aktywne lub ostatnio organizowały wystawy:

 

The Association of Korean Jindodog 
한국진도견협회
http://kjindodog.org/

Zdjęcie: Kim Hak Seok

 

Korea Jindodog Central Committee Association 
사) 한국진돗개중앙회
www.jindodog53.co.kr

 

Korea Jindo Dog Federation 
사) 한국진돗개연맹
cafe.daum.net/asankan

 

GAYA Jindo Dog Club 
사) 한국가야진도견협회
cafe.daum.net/gaya-dog-club.

Zdjęcie: Kim Hak Seok

 

Korea Kennel Federation Daejeon Central Branch
사) 한국애견연맹 대전중앙지부
http://cafe.daum.net/daejeonkkf

 

Korea Dog League
사) 한국견연맹
http://cafe.daum.net/korea-dog-league

 

National Jindo Dog Council
전국진돗개협의회
https://m.cafe.daum.net/xmrqufwjsfkaghl

 

Daehan Kennel Federation
대한애견연맹
cafe.daum.net/hkf1117

 

Wykorzystywanie i kopiowanie treści oraz multimediów bez naszej zgody jest niedozwolone.